Missa inte viktig konferens om patientsäkerhet, 19-20 sept 2018, Stockholmsmässa

| |

Om Patientsäkerhetskonferensen

Sveriges största konferens och mest uppskattade konferens inom området – över 50% av deltagarna är mycket nöjda med konferensen!

Konferensen vill

  • Ge de senaste nyheterna inom området såväl som att ge praktiska idéer och goda exempel som kan genomföras på arbetsplatsen. Tillföra ett internationellt perspektiv och ge deltagarna en vision av framtidens patientsäkerhetsarbete.
  • Ge deltagare olika verktyg och metoder, arbetssätt och strategier att använda i arbetet med att förebygga vårdskador

Projektägare

Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting. Patientsäkerhetskonferensen ska ha samarbete med arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Konferensen administreras av Sveriges Kommuner och Landsting samt av Konstella.

Föreläsare och deltagare

Av verksamheten för verksamheten! En stor del av konferensens seminarieprogram bygger på insända förslag från landsting, kommun, privata/idéburna vårdföretag samt akademi och organisationer vilket gör att innehållet blir trovärdig och praktiskt för deltagarna. Kända personligheter och experter kompletterar programmet. Närmare 75% av de som deltog på konferensen 2016 var från verksamma inom landstinget där de arbetar som chef/ledare eller kvalitets- och vårdutvecklare, resterande deltagare kommer från kommuner, privata och idéburna vårdgivare, organisationer, akademi och myndigheter.

Mer information:
https://www.patientsakerhetskonferensen.se/

Föregående

Säkrare sövning för överviktiga patienter

Hälsokost för tarmbakterierna förbättrar skyddet i tarmen

Nästa