Nationella rekommendationer från Kost & Näring – nu klara!

| | ,

Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola inleddes 2017 av föreningens fokusgrupp Förskola och skola är nu klara.

Rekommendationerna syftar till att påtagligt reducera antalet avvikelser, att bidra till rimligare förväntningar på individuella måltidshänsyn samt att lägga en gemensam grund för dialog och likvärdiga bedömningar i avvägningar och beslut, över hela landet.

De 80 konkreta rekommendationerna är fördelade över tre huvudavsnitt: Specialkoster, Anpassade måltider samt avslutande Runt om måltiden.

Du kan ladda ned dem här: https://www.kostochnaring.se/vart-arbete/forskola-skola/specialkost-anp-maltider/

Föregående

Komplett näringslösning förbättrar tillväxten hos för tidigt födda

Premiär – första utgåvan av Dietisten ute

Nästa