Nationella riktlinjer för vård vid obesitas

| |

Obesitas (även kallat fetma) är en komplex sjukdom som ger sämre hälsa och livskvalitet. Det behövs mer kunskap och mindre fördomar, för att fler patienter ska få tidig diagnos och effektiv behandling. De nationella riktlinjerna för vård vid obesitas vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, i både regioner och kommuner.

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – Stöd för styrning och ledning – 2022 (PDF)

Källa: Socialstyrelsen

Föregående

Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem

Dietisten tema obesitas

Nästa