Negativ utveckling i över 40 år av övervikt och fetma

| | ,

Övervikt och fetma är en av vår tids största utmaningar. Sedan 80-talet har förekomsten av övervikt och fetma ökat kontinuerligt. Vår vikt ökar också kontinuerligt med åldern som en del av åldringsprocessen. Men idag har vi en situation där övervikt och fetma ökat snabbare hos de unga än hos de äldre, vilket kan innebära både en tidigare debut av och därmed längre tid med kronisk sjukdom.

Övervikt och fetma har ökat i alla befolkningsgrupper sedan 1980

Enligt Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden (ULF) har andelen bland vuxna (16–84 år) som har övervikt och fetma ökat från 31 till 50 procent mellan 1980 och 2020. Förekomsten av fetma bland vuxna har tredubblats, från 5 procent 1980 till drygt 14 procent 2020. Övervikt och fetma ökar över tid oavsett utbildningsnivå. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor (HLV) var förekomsten av fetma 16 procent 2021 och har ökat med 4 procentenheter sedan 2006. Förekomsten enligt HLV ligger på en högre nivå än ULF, vilket kan bero på olika urvalsprinciper, men båda undersökningarna visar på likartad ökning över tid.

Läs vidare om Folkhälsomyndighetens rapport kring utvecklingen av övervikt och fetma mellan 1980 och 2020

 

Föregående

Informationsmaterial om Celiaki på ukrainska, engelska och ryska

14 miljoner till hjärt-lungforskning i Uppsala

Nästa