NNR 2022: De första systematiska granskningsöversikterna fastställda

| | ,

Arbetet med nästa års Nordiska Näringsrekommendationer fortskrider enligt plan. NNR2022-kommittén har beslutat om de första fem prioritetsområden som skall granskas systematiskt:

  • Intag av växtbaserat protein hos barn och deras kroppstillväxt
  • Intag av baljväxter och hjärt-kärlsjukdom samt typ 2-diabetes
  • Intag av baljväxter hos vuxna och åderförkalkning/hjärt-kärlsjukdom samt typ 2-diabetes
  • vitamin B12 och vitamin B12-status hos känsliga grupper
  • fettkvalitet och mental hälsa

Resultaten av denna process kommer att publiceras i Food & Nutrition Research. Likaså kommer protokollen att publiceras i PROSPERO och bli tillgängliga för allmänheten. För dig som vill veta mer och vill följa arbetet med NNR2022 kan besöka Helsodirektoratets hemsida.

Föregående

Probiotika ökar mångfalden av tarmbakterier hos extremt för tidigt födda barn

Dietisten tema Pediatrik har lämnat tryckeriet

Nästa