Nordisk digital konferens om fysisk aktivitet 27 oktober

| |

Vi behöver stärka det nordiska arbetet genom ökat samarbete, dela erfarenheter och främja fysisk aktivitet inom alla sektorer i samhället. Det är viktigt då de nordiska länderna står inför liknande utmaningar på både kort och lång sikt. Öka dina kunskaper om hur vi tillsammans kan sätta hela samhället i rörelse och därigenom bidra till att nå de globala målen för hälsa och en hållbar utveckling.

För anmälan och mer information om konferensen 

Föregående

Mindre frukt och grönsaker i matkassen när priserna ökar

Livsmedelskontrollen tillbaka på en mer normal nivå 

Nästa