Nu finns råd om Bra Mat till Gravida och Ammande på sex språk

| |

Nu finns översättningar av Livsmedelsverkets broschyrer Råd om mat till dig som är gravid och Råd om mat till dig som ammar.

Broschyrerna är översatta till sex olika språk:

  • arabiska
  • bosniska/kroatiska/serbiska
  • engelska
  • somaliska
  • sorani (sydkurdiska)
  • spanska

Tanken är att de översatta texterna ska delas ut tillsammans med de svenska broschyrerna.
– Vi hoppas att översättningarna av råden ska bli ett värdefullt stöd i arbetet med att främja bra matvanor hos alla gravida och ammande, säger Lena Björck, nutritionist på Livsmedelsverket.

Översättningarna är i PDF-format och finns i Livsmedelsverkets webbutik.

Föregående

Svenskarnas matvanor blir både sämre och bättre enligt SLV

Red Or White Wine? Both Are Equal in Terms of Breast-Cancer Risk

Nästa