Ny analys visar: Ägg är klimatsmart mat

| |

Att äta ägg är klimatsmart. Mängden insatt energi i produktionen räknat per kilo protein är till och med lägre än för kyckling. Det visar en nygjord livscykelanalys från SIK, Institutet för Livsmedel och bioteknik i Göteborg.
Ägg är inte bara en bra protein- och vitaminkälla. Nya data visar att ägg också är ett av de mest klimatsmarta livsmedel man kan äta. Åtminstone om man jämför med andra animaliska livsmedel. Varken kyckling, griskött, nötkött eller mjölk kan tävla med ägg när det gäller mängden insatt energi per kilo protein.
För att producera ett kilo protein från ägg krävs endast 65 Megajoule energi i produktionen. Motsvarande siffra för mjölk och kyckling är 82 respektive 85 Megajoule. En viktig förklaring till energieffektiviteten i äggproduktionen är att svenska hönor värper många ägg och att det i genomsnitt bara går åt 2 kilo foder för varje kilo ägg.
Det totala utsläppet av klimatgaser för att producera ett kilo ägg är lägre än för de allra flesta andra animaliska livsmedel och på ungefär samma nivå som för kyckling, cirka 1600 gram CO2-ekvivalenter per kilo. Räknar man om utsläppen av klimatgaser per kilo protein kommer ägg tvåa efter kyckling eftersom kyckling innehåller dubbla mängden protein. En jämförelse med mjölk, griskött och nötkött visar att ett kilo äggprotein ger två och en halv, två respektive fem gånger lägre utsläpp av klimatgaser.
SIK:s livscykelanalyser innebär en kartläggning av varors miljöbelastning från ”vaggan till graven” och inkluderar analyser av resursförbrukning, energianvändning samt utsläpp till luft, vatten och mark. Ägganalysen inkluderar hela kedjan från odling och produktion av fodret till konsumentpaketerade ägg i butik.
Två tredjedelar av äggens totala klimatpåverkan sker i samband med odling och produktion av fodret. Det är också här som eventuella klimatförbättrande åtgärderna kan ge störst effekt. Andra klimatåtgärder är att utnyttja stallgödseln mer effektivt och att använda mer inhemskt proteinfoder i utfodringen.
– Det är enormt glädjande att ägg, utöver alla andra fördelar, också är ett klimatsmart matval för konsumenten, säger Svenska Äggs vd Therese Schultz. Samtidigt är det viktigt att vi, liksom andra branscher, fortsätter arbetet med att minska vår klimatpåverkan.
Källa: Svenska Ägg
Föregående

New Gluten-Free French Bread Underway for Celiac Disease Patients

Study Finds Waist Size is a Predictor of Heart Failure in Both Men and Women

Nästa