Ny förordning ersätter särnär

| |

Begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål (särnär) eller dietlivsmedel som de också kallas försvinner 2016.  Då börjar en ny förordning tillämpas och den ersätter de övergripande regler som gäller i dag för dessa livsmedel.  Den nya förordningen ska göra det enklare att följa och kontrollera reglerna samt att täppa till de kryphål som uppstått med tiden.

Den nya förordningen, förordning (EU) nr 609/2013, träder i kraft den 19 juli 2013, och har en övergångsperiod på tre år. Den ersätter de övergripande reglerna för särnär men omfattar färre livsmedelskategorier:

  • modersmjölksersättning och tillskottsnäring
  • spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn
  • livsmedel för speciella medicinska ändamål
  • kompletta kostersättningar för viktkontroll

Lättare att följa och kontrollera

Den nya förordningen är en så kallad ramförordning. Det innebär att EU-kommissionen under de kommande två åren ska anta specifika regler för de olika produktgrupperna, exempelvis vad gäller sammansättning och märkning. De specifika reglerna som gäller i dag för till exempel modersmjölksersättning fortsätter att gälla fram tills 2016.
– De nya reglerna innebär en större trygghet för konsumenterna eftersom reglerna blir lättare att följa och kontrollera. Det är mycket som har förändrats sedan de särnär-regler som gäller i dag togs fram. Vi har numera regler om näringspåståenden, till exempel låg natriumhalt och hälsopåståenden, exempelvis om uthållighet vid fysisk träning, säger Kristina Sjölin, vid regelutvecklingsavdelningen på Livsmedelsverket.

Produktgrupper som inte finns i nya förordningen

De produktgrupper som i dag omfattas av reglerna för särnär, men som inte finns med i den nya förordningen kommer att betraktas som vanliga livsmedel. Dessa produktgrupper är

  • natriumfattiga livsmedel
  • livsmedel för diabetiker
  • glutenfria, laktosfria och andra ”fri från”-livsmedel
  • livsmedel för idrottare
  • måltidsersättningar
  • övriga livsmedel för särskilda näringsändamål.

Glutenintolerans

De EU-regler som idag gäller livsmedel för personer med glutenintolerans flyttas till den så kallade informationsförordningen, förordning (EU) nr 1169/2011.

Begreppet sär-när försvinner

Den nya förordningen om livsmedel för specifika grupper ska tillämpas fullt ut från och med den 20 juli 2016. Särnär som är märkta eller släppts ut på marknaden före det datumet får säljas tills lagren tömts under förutsättningen att de följer de nu gällande särnär-reglerna.  Begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål/dietlivsmedel försvinner i och med att den nya förordningen börjar tillämpas.

Särnär blir FSG

Den nya förordningen har ett långt namn och EU har därför infört  arbetsnamnet FSG (foods for specific groups, livsmedel för specifika grupper).

Om förordningen:

Europaparlamentets och rådets  förordning (EU) nr 609/2013

Källa: Livsmedelsverket

Föregående

Lovande steg mot nytt diabetesläkemedel

Sex av tio överviktsopererade blir botade från diabetes

Nästa