Ny glutenförordning antagen av EU-kommissionen

| |

De nya reglerna i glutenförordningen innebär att ett enda gränsvärde införs för begreppet ”glutenfri” – högst 20 milligram gluten/kilo saluhållen vara. Produkter som är lämpade för glutenintoleranta och som innehåller högst 100 milligram gluten/kilo får förses med benämningen ”mycket låg glutenhalt”.

– Reglerna innebär en skärpning och öppnar dessutom möjligheten att använda ren havre. Att vi får samma regler över hela EU är bra för både konsumenter och producenter, säger Kristina Sjölin, på Livsmedelsverkets regelavdelning.
EU-kommissionen har antagit en helt ny förordning om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans. De nya reglerna baseras på FN:s livsmedelsorgan Codex Alimentarius nyligen reviderade standard om glutenfria livsmedel.
Reglerna ska tillämpas fullt ut först den 1 januari 2012, men livsmedel som redan i dag uppfyller kraven i de nya reglerna får släppas ut på marknaden den dag förordningen träder i kraft, den 9 februari 2009.
De nya reglerna innebär också att specialframställd havre som inte är förorenad med vete, råg eller korn får användas som ingrediens i glutenfria livsmedel eller säljas som glutenfri i sig, förutsatt att den innehåller högst 20 milligram gluten/kilo.
Den svenska tillämpningen av glutenfritt gäller parallellt under den tre år långa övergångstiden.
Källa: SLV

Nanoparticles in Dietary Supplements Cause Health Concerns

Nästa