Ny kurs om patienter med demenssjukdom

| |

Kursen Demenssjukdom från cell till samhälle riktar sig bland annat till dietister. Målet är att ge kunskap om demenssjukdomar utifrån ett brett hälso- och biopsykosocialt perspektiv.

Kursen är den första i sitt slag som olika professioner som arbetar inom området demenssjukdom genomför tillsammans. Tandläkare, tandhygienister, dietister, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och audionomer läser kursen tillsammans, vilket ger ett unikt multiprofessionellt perspektiv på tillstånden. Kursen ger även möjlighet att bygga nätverk mellan olika professioner och att förstå den orala hälsan och kommunikativa funktionen från olika synvinklar.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt främjande av forskning inom demensområdet.

Syfte och mål

•Syftet är att du som tandläkare, tandhygienist, dietist, logoped eller audionom ska öka din kunskap och förståelse för demenssjukdom.
•Målet är att du ska få kunskap om demenssjukdomar utifrån ett brett hälsoperspektiv och utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.
•Målet är även att ge dig kunskap om stöd och bemötande av personer med demens och deras anhöriga.
Anmäl dig till kursen här.
Stock.adobe.com
Föregående

Styrketräning ger bra effekt även hos äldre

Livsmedelsverket vill ha högre skatt på sötsaker

Nästa