Ny rapport om natrium – stärkt underlag att begränsa saltintaget

| |

Ett mycket stort och gediget arbete visar att de rekommendationer som ges om salt idag håller även när nya studier tas med.

En rapport som tagits fram gemensamt av USA och Kanada utifrån en mycket omfattande litteraturöversikt visar att rekommendationer om att begränsa saltintaget till under 6 gram salt per dag gäller även då nyare studier tas med i underlaget. USA och Kanada har tillsammans arbetat fram en metod för hur man väger in hur intag av näringsämnen påverkar risken för kroniska sjukdomar, för att utifrån det kunna bestämma ett referensvärde, kallat CDRR (Chronic Disease Risk Reduction Intake). CDRR innebär ett intag förknippat med minskad risk för sjukdom. Natrium är det första näringsämne som får ett sådant referensvärde: vuxna bör, för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, undvika ett intag på över 2,3 gram natrium per dag. Det motsvarar 5,75 gram salt per dag.
Livsmedelsverkets råd om att begränsa saltintag baseras på Nordiska näringsrekommendationer. Den här rapporten visar att slutsatsen att saltintaget bör begränsas till att ligga under 6 gram salt per dag gäller även då nyare studier tas med i underlaget i en mycket omfattande litteraturöversikt.

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa har också gått igenom det vetenskapliga underlaget om salt och hälsa. I april 2019 gick förlaget på remiss. De föreslår att 2 gram natrium (5 gram salt) är ett tillräckligt och säkert intag. Det innebär att de anser att vid intag av 5 gram salt per dag kan saltbalansen upprätthållas och att man vid denna nivå inte kan se en ökning av hjärt- och kärlsjukdom i befolkningen generellt.

Källa: Livsmedelsverket

Föregående

Från frisk till sjuk – rapport om sjukdomar bland utlandsfödda

Ny studie visar samband mellan glutenmängd och risk för celiaki

Nästa