Ny rekommendation för behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

| |

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomarna Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). Läkemedelsverket har i samverkan med nationella experter tagit fram en rekommendation för läkemedelsbehandling.
IBD orsakar i de flesta fall betydande sjuklighet och behovet av sjukvårdsresurser kan vara omfattande. Epidemiologiska studier visar att båda sjukdomarna ökar och i Sverige insjuknar 8–9/100 000 invånare i Crohns sjukdom årligen. Motsvarande siffra för ulcerös kolit är 6–19/100 000. Omkring 0,5 % av befolkningen har någon av de båda sjukdomarna.
Sjukdomarna debuterar vanligen vid 15–35 års ålder, men de kan debutera redan i barndomen, vilket ofta medför en ökad risk för försämrad tillväxt och för ett aggressivare sjukdomsförlopp.
Båda sjukdomarna medför ofta inflammatoriska manifestationer utanför tarmen, till exempel i leder, ögon, gallvägar, hud och skelett.
En ökad användning av immunhämmande, biologiska läkemedel har förbättrat behandlingsresultaten, men en ökad risk för biverkningar, framför allt infektioner och möjligen även lymfom (en form av lymkörtelcancer) kräver noggrann uppföljning.
För flertalet av de aktuella läkemedlen finns långvarig klinisk erfarenhet och det finns också ett antal studier som visat positiva resultat vid dessa sjukdomar. Någon botande behandling vid IBD finns inte och därför är de flesta patienter i behov av kontinuerlig medicinsk behandling.
Den nya rekommendationen finns här: https://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20inflammatorisk%20tarmsjukdom%20-%20ny%20rekommendation.pdf

Föregående

Kirurgi överlägsen metod att behandla diabetes

Många unga vuxna i Jönköping är överviktiga

Nästa