Ny rekommendation vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer

| |

Ny rekommendation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer

Osteoporos, eller benskörhet, bidrar årligen till över 80 000 benskörhetsfrakturer, varav cirka 15 000 är höftledsfrakturer. Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en ny rekommendation för läkemedelsbehandling för att förhindra benskörhetsfrakturer. Den ersätter den tidigare behandlingsrekommendationen från 2007.

Osteoporos uppkommer när mer ben bryts ner än vad som återbildas. Risken att drabbas ökar med åldern men det finns också flertal andra riskfaktorer såsom ärftlighet, rökning, underliggande sjukdomstillstånd eller behandling med kortison.

– Behandlingsrekommendationen vänder sig främst till personal inom hälso- och sjukvården som behandlar patienter med benskörhetsfrakturer, säger Elina Rönnemaa, utredare vid Läkemedelsverket. Vi har gått igenom vetenskapliga underlaget och utformat dokumentet ihop med nationella experter.

Den nya behandlingsrekommendationen sammanfattad;

  • Efter en benskörhetsfraktur ska alla postmenopausala kvinnor samt män över 50 år utredas för osteoporos och benspecifik läkemedelsbehandling ska alltid övervägas.
  • Genomgång av riskfaktorer och icke-farmakologisk behandling ska erbjudas till alla.
  • Vid bakomliggande sjukdom som orsak till benskörhet ska denna i regel behandlas före ställningstagande till benspecifik behandling.
  • Beslut om benspecifik behandling ska grundas på en samlad klinisk värdering, inte enbart på bentäthetsvärden.
  • Särskilt stark behandlingsindikation föreligger vid fraktur i kota eller höft.
  • Bisfosfonater är förstahandsval när behandling sätts in. Denosumab rekommenderas vid intolerans eller kontraindikationer mot bisfosfonat, till exempel vid svår njursvikt. Teriparatid kan övervägas vid mycket hög frakturrisk som vid kotfrakturer och uttalat låg bentäthet.
  • Kalcium och D-vitamin rekommenderas enbart vid brist eller otillräckligt intag som kompletterande behandling vid primär osteoporos.

Sedan Läkemedelsverkets tidigare behandlingsrekommendation publicerades 2007 har nya läkemedel tillkommit. Samtidigt har kunskapen om några äldre läkemedel lett till att de inte längre rekommenderas för användning mot osteoporos.

– Den här behandlingsrekommendationen är mycket efterfrågad. Vi hoppas att den ska bidra till att personer med en benskörhetsfraktur får den behandling de behöver, säger projektledaren Pia Bylund vid Läkemedelsverket. Osteoporos är vanligt hos äldre, och benskörhetsfrakturerna medför stora påfrestningar för både individen och sjukvården.

Läkemedelsverket har samverkat med Socialstyrelsen som samtidigt publicerar remissversionen av rörelseorganens sjukdomar, där osteoporos ingår. Hälsoekonomisk värdering ingår inte i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

Länkar:
Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer – behandlingsrekommendation
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – remissversion

Källa: Läkemedelsverket

Föregående

Så ger du nutritionsstöd för IVA-patienter drabbade av Covid-19

Lätt fysisk aktivitet skyddar personer med metabola syndromet

Nästa