Ny satsning på äldres hälsa i Tavelsjö

| |

En ny distriktssköterskemottagning har öppnat i Tavelsjö. På invigningen berättade initiativtagaren och distriktsläkaren Bengt Lunnergård om deras satsning och att detta blir Husläkarnas hälsocentralsfilial som i ett första steg kommer att ha öppet för provtagning/undersökningar och omläggningar.
Särskilt positivt med denna satsning är den modell som Lunnergård utvecklat för äldre som går under namnet GVC (jämför BVC för barn). Genom att jobba förebyggande med riskfaktorer, läkemedelsgenomgångar osv kan man som äldre bibehålla sin hälsa längre upp i åldrarna. Ett modigt och ett jätteviktigt arbete! Distriktssköterskemottagningen kommer även att innehålla särskilda mottagningsrum för barnavård (BVC), mödravård och äldrevård. Förutom provtagning efter ordination och akutfall så måste man, i det fria vårdvalet som gäller i Västerbotten, lista sig hos en hälsocentral.
Om allt går vägen kommer de äldre i Tavelsjö framöver ha möjlighet att träna på en idrottsanläggning som man hoppas kan förverkligas. Det kan ge en möjlighet att förverkliga en av Bengt Lunnergårds ambitioner att kunna erbjuda äldre träning som en del i hälsovårdsarbetet.
En del i satsningen kommer att bestå av temaföreläsningar om kost för äldre, med syftet att de ska kunna hålla sig friska och bibehålla sina funktioner. Många äldre som bor hemma riskerar undernäring, framför allt de ensamboende. Detta vill Husläkarna och dietisten Elin Johansson motverka genom förebyggande satsningar. På invigningen hölls därför en kort föreläsning med rubriken ”kostens betydelse för äldres hälsa”. Budskapet med föreläsningen var att man som äldre bör släppa på ambitionen av att banta, eftersom det kan leda till minskad muskelmassa och sämre funktioner i kroppen. För att övertyga åhörarna visades en studie gjord på 13 000 personer över 65 år som visar att personer över 65 år med BMI mellan 25-30 lever längst, och att man har optimal funktionsförmåga vid BMI 25, dvs högre rekommendationer än det som anges som normalvikt hos yngre (BMI 20-25). Det ökade behovet av protein för att motverka muskelnedbrytning, samt extra D-vitamin för skelettet belystes även.
På kommande föreläsningar kommer åhörarna att få mer handfasta råd kring hur de ska förebygga undernäring.

Dietistkonsult Norr består av legitimerade dietister som kan hjälpa er till en bättre hälsa, ett mer komplett näringsintag, optimerade träningsresultat, minskade sjukskrivningar och en piggare och mer effektiv personal på ert företag. Kostrådgivning är avdragsgillt som friskvård och kan med fördel komplettera gymkortet för optimal hälsa!
Källa: Dietistkonsult Norr
Föregående

Gruppstöd effektiv hjälp för individer med hög diabetesrisk

Typ 2-diabetes kan bli normaltillståndet om vi fortsätter leva som vi gör!

Nästa