Ny vårdavdelning för vuxna patienter med ätstörningar

| |

I maj 2015 öppnar en helt ny vårdavdelning för patienter med ätstörningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Satsningen görs för att förbättra vården för vuxna patienter med ätstörningar och erbjuda vård närmare hemmet. 

Det blir en helt ny vårdavdelning specialiserad på vuxna patienter med ätstörningar, det beslutade Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse måndagen den 16 juni 2014. Den nya avdelningen kommer att ligga på Högsbo sjukhus och ha åtta vårdplatser. Avdelningen kommer att erbjuda ätstörningsvård till patienter som är över 18 år och avdelningen är efterlängtad, menar Eva Hellquist, projektledare och verksamhetssamordnare inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
–  Att ha en ätstörningsenhet på sjukhuset ger oss förutsättningar att skapa en samlad vårdkedja för våra patienter, med all vård på en och samma plats. Det är viktigt då den här patientgruppen behöver ett tätt samarbete mellan heldygnsvård och den specialiserade öppenvården som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Satsningen på ätstörningsvården uppskattas även av Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar, som har deltagit med patient- och anhörigperspektivet i planeringen av vårdavdelningen.
–  Jag kan tänka mig att den ökade tillgängligheten gör att fler personer vågar söka hjälp. Satsningen visar att det är ett prioriterat område och det finns fler möjligheter till att få vård. Samtidigt är det bra att vården nu bedrivs närmare hemmet, säger Maria Nässlander, volontär och suppleant i styrelsen för Frisk & Fri i Göteborg.

Lättare att inkludera familjen i behandlingen 
Tidigare har den största delen av vården till vuxna patienter med ätstörningar, som behöver heldygnsvård, skett hos privata aktörer i bland annat Varberg, Mora och Stockholm. Att nu istället erbjuda samma typ av vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är särskilt positivt för behandlingen av unga vuxna, där forskning visar att behandling som inkluderar familjen är effektiv.
–  Genom att patienterna nu får vården närmare hemmet ökar möjligheten att göra familjen delaktig i behandlingen, i de fall det bedöms vara nödvändigt. Samtidigt blir det lättare för alla patienter att behålla kontakten med både vänner och familj ur ett socialt perspektiv, vilket också är väldigt viktigt, säger Eva Hellquist.

Avdelningen kommer även att underlätta samarbetet med övriga psykiatriska verksamheter på sjukhuset, samt förbättra förutsättningarna för forskning om vad som orsakar ätstörningar och hur man bäst behandlar dem.

Vård i en rehabiliterande miljö 
Högsbo sjukhusområde kommer att utgöra en bra miljö för rehabilitering genom sitt läge i en grönskande park. Man beräknar att den nya vårdavdelningen ska kunna ta emot cirka 100 patienter per år och minska behovet av att köpa vård från privata aktörer. Verksamheten kommer att bedrivas i projektform de första åren för att se hur kostnaden för valfrihetsvården vid ätstörning påverkas.

Källa: Sahlgrenska sjukhuset

Föregående

Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

Mellanmålsprojekt på Cancercentrum

Nästa