Nya råd för äldreomsorgens måltider

| |

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. En undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att dö i förtid.

– Mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i trivsam miljö är därför ingen lyx, utan bör ses som en rättighet för alla äldre, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.
De nya råden trycker på behovet av flexibla arbetssätt som gör det möjligt att erbjuda olika lösningar för olika individer. De är också mindre detaljstyrande än tidigare och tydliggör ett helhetsperspektiv på måltidskvalitet.
– Eftersom många äldre äter för lite bör utgångspunkten i kommunernas måltidsarbete vara att stimulera aptit och matglädje. Själva maten behöver ofta serveras som många, små, energi- och proteinrika måltider spridda över en stor del av dygnet, säger Anna-Karin Quetel.
Maten behöver också anpassas till individens önskemål. Även äldre personer har rätt att få behålla sitt sätt att leva och sina vanor. Det gäller både på äldreboenden och i hemtjänsten.
– Omvårdnadspersonalen har en viktig roll att fånga upp och föra vidare matgästernas synpunkter och önskemål till måltidsverksamheten. Därför är det viktigt att de har kunskap om hur måltider och hälsa hänger ihop, men också tillgång till expertkunskap för handledning och reflektion.
Råden trycker mycket på vikten av samverkan mellan olika yrkesgrupper – verksamhetschef, biståndshandläggare, måltidschef, måltidspersonal, medicinskt ansvarig sjuksköterska, dietist, läkare och den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast de äldre. Alla yrkesgrupper i måltidskedjan behöver ta ansvar för att följa upp att måltidsarbetet fungerar. Och att måltiderna verkligen hamnar i magen, gör nytta och ger livet guldkant.
Råden är framtagna i nära samverkan med Socialstyrelsen då myndigheterna har ett delat ansvar för kunskapsstöd som rör mat och måltider för äldre. Livsmedelsverkets råd bör utgöra grunden för allt måltidsarbete, men kan behöva kompletteras med ytterligare nutritionsbehandling vid specifika sjukdomstillstånd, som undernäring. Livsmedelsverket ansvarar för generella näringsrekommendationer i vård och omsorg och Socialstyrelsen för den individuella nutritionsbehandlingen vid förebyggande av och behandling av undernäring, samt specifika sjukdomstillstånd.

Källa: Livsmedelsverket

Föregående

Ny webbtext om vegansk mat till barn på SLV:s hemsida

Stora skillnader i ungdomars matvanor

Nästa