Ökad kunskap om tarmflorans betydelse genom nytt samarbete

| |

Människans magtarmkanal innehåller tio gånger fler mikroorganismer än vi har egna celler i kroppen. Forskning har visat att tarmflorans sammansättning påverkas av till exempel kost och genetik. Nytt samarbete mellan forskare vid SLU och företaget Good Food Practice ger nu unika möjligheter till ökad kunskap inom området.
Forskningen har visat att tarmfloran påverkar immunförsvaret och utvecklandet av sjukdomar såsom allergi och inflammatoriska tarmsjukdomar.
Det finns även hypoteser om effekter av en obalanserad tarmflora på övervikt och diabetes. Men det är svårt att studera dessa komplexa samband hos människa.
– Mer grundforskning behöver därför göras om bakterierna i både cellkulturer och djurmodeller, säger dr Johan Olsson, forskningschef vid Good Food Practice AB.
Företaget, som är baserat i Uppsala, genomför kliniska studier av livsmedel i samarbete med bland annat den globala livsmedelsindustrin, forskare och myndigheter.
Mer än 4000 försökspersoner har medverkat i de 50-tal studier som genomförts sedan 2002. Good Food Practice har under de senaste åren genomfört ett flertal kliniska studier där effekter av nyttiga bakterier (probiotika) på människors tarmhälsa och immunförsvar har undersökts.
På institutionen för mikrobiologi vid SLU, arbetar en grupp forskare under ledning av docenterna Hans Jonsson och Stefan Roos med att undersöka hälsoeffekter av probiotika och utveckla metodik för att studera de hundratals olika bakteriearterna i magtarm-kanalen.
Gruppen på mikrobiologen har tagit initiativ till ett samverkansprogram med forskare inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU kring effekter av foder och probiotika på husdjurens tarm-mikrobiologi, tillväxt och hälsa.
Sambandet mellan kost och mikroorganismer i tarmen samt hälsa och välbefinnande är ett mycket expansivt forskningsområde.
– SLU, med en stark kombination av mikrobiologisk grundforskning, livsmedelsvetenskap och djurmodellresurser, får i och med samarbetet med Good Food Practice nu unika möjligheter ta grundforskningen vidare till kliniska livsmedelsstudier på människa. säger professor Johan Schnürer, vicerektor för samverkan vid SLU.
Källa: SLU

Föregående

Study Shows Only a Weak Link Between Fruit and Vegetable Intake and Reduced Risk of Cancer

Stenåldersskandinaver kunde inte dricka mjölk

Nästa