Dietistens redaktionella råd

Det redaktionella rådets primära uppgift är att fastställa och övervara att Dietistens policy och publicistiska grund upprätthålls. Rådet har också i uppdrag att bidra med idéer och artikeluppslag, liksom att vara med att utveckla och forma tidskriftens redaktionella profil. Fackgranskning kan också utföras då detta är påkallat.

Ingrid Larsson

Ingrid Larsson

Ingrid Larsson är klinisk näringsfysiolog, docent samt universitetssjukhusöverdietist vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg där hon arbetar vid Enheten för klinisk nutrition och Regionalt obesitascentrum.

Arbetar med behandling av vuxna med svår fetma och bedriver klinisk behandlingsforskning och utveckling av behandlingen för vuxna med svår fetma. Handleder studenter och doktorander. Föreläser och undervisar för studenter respektive medarbetare inom akademi och hälso- och sjukvård.

Är ansvarig för Socialstyrelsens vetenskapliga råd om vällevnadssjukdomar och nutrition och ingår i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa. Har ingått i projekt vid Socialstyrelsen som tagit fram kunskapssammanställningar för Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) samt Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (2018).

Har vid Statens Beredning av medicinsk och social Utvärdering (SBU) ingått i flera projekt. Har vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingått i ett projekt som tagit fram kunskapssammanställning om icke-kirurgisk behandling av fetma och övervikt (2015).

Ingår i Regionalt programområde (RPO) Levnadsvanor i Västra Götalandsregion – ansvar matvanor Är vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Obesitasforskning, SFO. Är medlem i Dietisternas Riksförbund, DRF.

 

Helena Järnåsen

Helena JärnåsenHelena Järnåsen är leg dietist, arbetar på Tannefors vårdcentral i Linköping, både som dietist och som sexualrådgivare. Arbetar även med Hälsosamtal. Trivs väldigt bra med förmånen att få arbeta med så många olika saker inom flera områden.

Tjänsten innebär mycket arbete med olika patientgrupper t ex diabetesgrupper, lipidgrupper, FODMAP-grupper, KBT-viktgrupper, barngrupper (sistnämnda både gällande kost samt sexuell hälsa). Är medlem i Dietisternas Riksförbund, DRF och har varit ledamot i förbundets styrelse under åren 2004 – 2008.

Har även ett eget företag som erbjuder föreläsningar inom kost och hälsa.

Har numera vuxna barn som flyttat hemifrån och trivs bra med det ”nya livet”. Är fysiskt aktiv då kroppen tillåter (lite si och så med det), och då gärna en golfrunda eller en tur i skogen.

 

Lena Hulthén

Lena Hulthén

Lena Hulthén är professor emerita i klinisk nutrition. Hon är nutritionist, Oslo universitet, dietetiker vid Göteborgs universitet och disputerade på en avhandling om absorption av järn från kosten och är docent i klinisk nutrition.

Har undervisat på Dietistprogrammets fyra årskurser, Tandläkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Barnmorskeprogrammet och har handlett magisterstudenter och fortsätter handleda doktorander.

Den övergripande forskningen är inriktad på mineraler med fokus på järn och järnmetabolism. I forskningen innefattas biotillgänglighet av järn i kosten, berikning, konkurrens och samspel med andra mineraler och vitaminer. Mekanismer för styrning av absorption under olika skeden i livet i relation till behov vid hälsa och sjukdom har en central roll. Intag av jod vid graviditet i relation till järnstatus ingår också i forskningen liksom studier av saltintag och dess relation till hälsa och sjukdom.

Har varit vice ordförande i Programkommittén för nutrition och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, och är f.d. ledamot i Expertgruppen för Kost- och hälsofrågor vid Livsmedelsverket.

 

Nina Jansson

Nina Jansson

Nina Jansson är hallänningen som for till Oslo för att ta en nutritionistexamen och åka skidor. För att därefter lära sig segla på Västkusten och doktorera på hur mammans hormoner reglerar näringstransport via moderkakan till fostret.

Efter några års post doc bar det av till Lund där det gavs möjlighet att jobba på SNF (Swedish Nutrition Foundation) i tio år. Var där bl.a. chefredaktör för nutritionsfakta.se och redaktör för tidskriften Nordisk Nutrition.

Huvudfokus på SNF de senaste åren var bl.a. att lyfta fram forskning inom nutritions- och livsmedelsområdet på en populärvetenskaplig nivå.

Arbetar sedan hösten 2019 som nutritionist på Oatly AB i Malmö.

 

Susanne Bryngelsson

Susanne BryngelssonSusanne Bryngelsson var tidigare vd för SNF Swedish Nutrition Foundation och ansvarig för utgivningen av tidskriften Nordisk Nutrition och webbsidan nutritionsfakta.se

Disputerad i livsmedelsvetenskap, med en bred akademisk bakgrund inkluderande nutrition, dietetik, kemi och biologi.

Drivs av ett engagemang för kunskap. Gillar nya forskningsrön, att sätta dem i ett sammanhang och att medverka till att de sprids och kommer till nytta.