Tidskriftens policy

Dietistens tidsskriftspolicy

Dietisten är en politiskt och organisatoriskt oberoende tidskrift som redaktionellt har sin värdegrund förankrad i vetenskap och evidens, yttrandefrihet och demokrati.

Tidskriften vänder sig i huvudsak till dietister, nutritionister, nutritionssjuksköterskor, men även till andra grupper som är professionellt engagerade inom området kost, näring, hälsa och sjukdom.

Dietistens målsättning är att för sina läsare, utifrån ett kliniskt och folkhälsoorienterat perspektiv, belysa aktuellt kunskapsläge samt spegla läsarnas olika yrkesroller. Samtidigt finns en ambition att utgöra ett levande forum för informationsutbyte och diskussion. I debatten finns det utrymme även för mer okonventionella åsikter. Dock svarar alltid enskilda skribenter för sina egna opinions- och debattinlägg. Detta gäller även andra externt författade artiklar, som alltså inte nödvändigtvis behöver överensstämma med redaktionens/det redaktionella rådets uppfattningar.

Artiklar skall vara publicerade på ett skandinaviskt språk eller engelska. Dietisten tar tacksamt emot externt författade artiklar men kan samtidigt neka införande till följd av plats- eller kvalitetsbrist.

Citera oss gärna – men ange källan.