Oro över lågkolhydratkost befogad

| |

– Glädjande att Socialstyrelsen nu förtydligar sin ståndpunkt vad gäller rekommendationer för kostintag, säger Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas Riksförbund (DRF). Med anledning av att ett företag som ska utbilda läkare i LCHF-kost nyligen bildats ställde DRF ett brev till Läkarförbundet, Läkarsällskapet, sektionen för klinisk nutrition samt Svensk Förening för Allmänmedicin. DRF ifrågasätter om behandling med LCHF-kost kananses vara säker och uttrycker oro för de konsekvenser det kan få för patientsäkerheten och folkhälsan i stort. Läkarorganisationerna hänvisade till Socialstyrelsen som nu formulerat ett svar.
Det dietisterna reagerat på är att en grupp läkare som förespråkar en kolhydratfattig fettrik kost med hög halt mättat fett, så kallad LCHF-kost, bildat ett aktiebolag i syfte att utbilda läkare. Socialstyrelsen har förståelse för den oro som DRF uttrycker och betonar i sitt svar (Dnr 40-5413/2009) att yrkesverksam personal, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1998:531), skall arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
”Socialstyrelsen har inte tillsyn över information som ges över internet eller via kurser men anser att oron inom DRF är befogad eftersom läkarutbildningens nutritionsdel är mycket bristfällig och förutsättningarna för den enskilde läkaren att bedöma information på området är begränsad.”
I samband med en anmälan angående om en läkare agerat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet gjorde Socialstyrelsen en bedömning att enskilda patienter kunde behandlas enligt LCHF men under regelbundna läkarkontroller, men konstaterade också att långtidsstudier på kostens effekter saknas.
”Tyvärr har beslutet uppfattats som ett allmänt godkännande inte bara av den kolhydratsnåla kosten utan också av en kost innehållande mättade fetter vilket inte var fallet” skriver Socialstyrelsens medicinalråd Torsten Mossberg.
– Socialstyrelsens förtydligande är oerhört viktigt. Sedan det förra yttrandet med anledning av anmälan har det rått stor osäkerhet om vad Socialstyrelsen egentligen anser och det har skapat stor förvirring både hos allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal, säger Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas Riksförbund.
På Socialstyrelsens uppdrag utreder just nu Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) det vetenskapliga underlaget av olika kosttypers betydelse för t ex livskvalitet, dödlighet och risk att utveckla diabetes. SBU avser presentera sina slutsatser 2010.

Föregående

Study Pinpoints Role of Insulin on Glucagon Levels

Rosenrots effekter ifrågasatta

Nästa