Otillåtna kosttillskott avslöjade i EU-aktion

| |

En EU-gemensam aktion mot webbplatser som säljer kosttillskott och produkter med otillåtna påståenden hittade 779 fall av otillåtna produkter.

– Återigen visar det sig att det säljs kosttillskott med falska påståenden om hälsoeffekter och kosttillskott med förbjudna substanser som kan vara farliga för hälsan, säger Aron Lindén, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Spaning på nätet

25 EU-länder samt Schweiz och Norge kontrollerade 1077 webbplatser där kosttillskott säljs. Kontrollen omfattade produkter som utan godkända hälsopåståenden påstås kunna förebygga, behandla eller bota skelett- och ledsjukdomar, samt kosttillskott innehållandeagmatinsulfat, Acacia rigidula, Epimedium grandiflorum eller Hoodia gordonii, vilka inte är godkända som nya livsmedel.
– Det är sannolikt att EU-länderna kommer att genomföra en ny och än mer ambitiös gemensam kontrollaktion mot e-handelsföretag inom livsmedelsbranschen, säger Aron Lindén, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Kontroll i Sverige

I Sverige gick kontrollinsatsen till så att Livsmedelsverket sökte på nätet efter produkterna. Ett trettiotal webbplatser synades. Man fann att elva internetföretag sålde produkter med otillåtna ingredienser eller med otillåtna hälsopåståenden.
– Oseriösa aktörers aktivitet i kosttillskottsbranschen drabbar både konsumenter och företag som sköter sig säger Aron Lindén, statsinspektör på Livsmedelsverket.
Aktionen visar att konsumenter köper kostillskott via webben från länder inom och utanför EU. I 440 fall agerade EU-myndigheterna för att stoppa försäljningen, till exempel genom besök och/eller sanktionsåtgärder. Samarbetet med att följa upp och stoppa produkter fungerar bra mellan EU-länderna, medan uppföljningen var svårare i flera länder utanför EU. Ett syfte med aktionen var att träna EU:s livsmedelskontroll i att kontrollera e-handel och att utnyttja de EU gemensamma RASFF- och AAC systemen.

Källa: Livsmedelsverk

Föregående

Problem när hållbar utveckling ska genomsyra hem- och konsumentkunskapen

Svältandet ettåring omhändertas – fick strikt vegankost

Nästa