Övervikt som ung riskfaktor för blodpropp som vuxen

| |

Övervikt i barndom eller ung vuxen ålder utgör var för sig riskfaktorer för blodproppar senare i livet. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Kopplingen mellan fetma och blodproppar är känd sedan tidigare. Däremot har det hittills varit oklart i vilken grad förhöjt BMI under barndom och pubertet påverkar. Syftet med studien har varit att klarlägga sambanden mellan BMI-utveckling i unga år och blodproppar senare i livet.

Den aktuella studien omfattar 37 672 män i Sverige, födda åren 1945–1961. Den bygger på uppgifter om längd, vikt och BMI från både skolhälsovård och mönstring, vid 8 respektive 20 års ålder, samt registeruppgifter om eventuella blodproppar, fram till i genomsnitt 62 års ålder.

När resultaten nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Internal Medicine framgår det att BMI vid både 8 och 20 års ålder, oberoende av varandra, kan kopplas till venösa blodproppar exempelvis i benet (djup ventrombos) eller i lungan (lungemboli).

Två grupper hade i vuxen ålder signifikant ökad risk för venös blodpropp. Dels individer som hade haft övervikt i både barndom och som unga vuxna, dels individer med normalvikt i barndomen och övervikt först som unga vuxna.

Med övervikt i både barndom och ung vuxen ålder ökade också risken för arteriell blodpropp, alltså propp till följd av trånga kärl med fettavlagringar och inflammation. Antalet fall av arteriell blodpropp i undersökningen var dock få så ytterligare studier behövs för att bekräfta fynden. Alla jämförelser i studien gjordes mot den grupp som hade normalvikt vid både 8 och 20 års ålder.

Overweight in childhood and young adulthood increases the risk for adult thromboembolic events.

Stock.adobe.com

Föregående

Okunskap kring protein

Svår fetma riskablare för svenska än amerikanska män

Nästa