Patienter med glutenintolerans får kontantbidrag i stället för recept på livsmedel

| |

Från 2017 inför Region Örebro län ett kontantstöd till patienter med glutenintolerans som fyllt 16 år. Stödet kommer att vara på 1 200 kronor per år. Samtidigt upphör förskrivning av glutenfria livsmedel till celiakipatienter över 16 år. Det beslutade regionstyrelsen i dag.

Beslutet är en följd av tidigare utredningar och en ny översyn över hur stödet fungerar. Den senaste översynen visade på brister, bland annat att stödet inte når alla i målgruppen. Hanteringen med receptförskrivning via dietister har dessutom blivit allt mer besvärlig att hantera för verksamheterna. I dag finns också fler glutenfria livsmedel i handeln att köpa, men till ett högre pris än livsmedel med gluten.

Bättre och naturligare att kunna köpa själv

– Efter att frågan diskuterats och utretts under en längre tid känns det bra att vi nu har tagit det här beslutet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Allt fler glutenfria livsmedel finns i dag i butikerna. Då kan det vara både bättre och naturligare att själv kunna köpa dessa i sin vanliga livsmedelsaffär med det bidrag man nu kommer att få.
Närmare 1 000 vuxna personer i Örebro län uppskattas ha glutenintolerans.

Källa: Region Örebro län

Föregående

Miljöforskare efterlyser åtgärder mot fetmaframkallande kemikalier

Diabetiska möss ger nya insikter om utveckling av typ 1-diabetes

Nästa