Råd om bra mat i äldreomsorgen

| |

Maten och måltiderna inom äldreomsorgen behöver anpassas efter den äldres individuella behov, vanor och önskemål. Det är huvudbudskapet i Livsmedelsverkets nya råd om bra mat för äldre. Råden riktar sig till dem som på olika sätt har ansvar för att måltiderna inom äldreomsorgen fungerar.
I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre i kommunens äldreboende, men också många som bor hemma, får mat från kommunen.
– Chansen att man äter så mycket man behöver ökar om maten är aptitlig och måltiden i sin helhet upplevs som positiv. Maten och måltiden är alltså viktig, inte bara för att man ska täcka behovet energi och näringsämnen, utan även för vår livskvalitet. Det gäller alla åldrar, säger Anette Jansson, chef för rådgivningsenheten på Livsmedelsverket.

Anpassa efter behov

Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför av extra stor vikt att de måltider som serveras i äldreomsorgen håller hög kvalitet, är säkra och anpassas efter de äldres egna behov, vanor och önskemål.
Behoven kan vara av många olika slag, från energität mat eller mat med annan konsistens, till att slippa äta ensam eller i påtvingat sällskap.
– Att anpassa måltiderna efter den äldres önskemål innebär till exempel att aktivt fråga efter, vara lyhörd för och anpassa maträtter och utforma måltidsmiljöer efter den äldres egen vilja, säger Anette Jansson.

Råd till olika grupper

Alla som på olika sätt arbetar med mat inom äldreomsorgen ska här kunna hitta råd och stöd för sina arbetsuppgifter för att skapa en bättre helhet runt de äldres mat och måltider. Förhoppningen är att råden ska vara överskådliga, inspirerande och lätta att ta del av.
Råden är indelade i fyra delar med följande målgrupper

  1. Kommunen – kommunledning, måltidsansvariga, upphandlare
  2. Bistånd, enhetschef – biståndshandläggare, verksamhets-/enhetschefer, sjuksköterskor med fler
  3. Meny och mat – kost- och kökschefer, kokerskor/kockar med flera
  4. Omsorgspersonal – undersköterskor, vårdbiträden med flera

Råden handlar om mat och måltider för äldre inom kommunens äldreomsorg. Även om sjuklighet är vanligt bland äldre inom äldreomsorgen tar Livsmedelsverkets råd inte upp kostbehandling av olika sjukdomar.
Bra mat i äldreomsorgen – Livsmedelsverkets råd

Underlag:
Råden om bra mat i äldreomsorgen bygger på vetenskapligt underlag om bland annat äldres näringsbehov och fysiologi och hur måltidsmiljö och bemötande påverkar ätandet. Underlaget finns på samma sida som råden
Källa: Livsmedelsverket

Föregående

Glutenintolerans kan leda till cancer och hjärtsjukdomar

Popular Diets: Do They Prevent Cancer?

Nästa