SADB proteiner kan förebygga cancer

| |

SADB proteiner kan förebygga cancer

SADB är en grupp proteiner som kontrollerar att arvsmassan fördelas korrekt under celldelningen. Utan denna kontroll kan celldelningen rubbas vilket i sin tur kan leda till defekta celler med ökat eller minskat innehåll av arvsmassa. Detta visar forskaren Maria Alvarado Kristensson i en artikel i tidskriften Nature Cell Biology.
– Dessa defekta celler förökas sedan genom vidare delning tills kroppen inte längre har någon kontroll. Vid varje delning förändras arvsmassan ytterligare och cellerna blir då att betrakta som genetiskt instabila. Om processen fortskrider bildas till slut tumörer vilket kan leda till cancer säger Maria Alvarado Kristensson, forskare vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
Gemensamt för de flesta tumörer är att dess celler har ett olikartat innehåll och att cellerna är genetisk instabila. Denna instabilitet hos tumörceller försvårar cancerbekämpningen på så sätt att en tumör efter hand kan bli resistent mot behandling.
– Min forskning inriktar sig på att utreda funktionen, samt att hitta alla medlemmarna, hos en grupp av proteiner som benämns SADB och som är verksamma under celldelningen säger Maria Alvarado Kristensson.
I sin forskning visar hon att det finns flera proteiner som tillhör gruppen SADB och att dessa reglerar fundamentet till ett nätverk av proteiner som under celldelningen mekaniskt delar upp arvsmassan mellan moder- och dottercell. Om SADB:s aktivitet förhindras eller förhöjs, kan cellerna inte bilda dessa nödvändiga fundament som krävs för att fördela arvsmassan.
– Vi tror att SADB:s funktion är rubbad i cancerceller. Därför studerar vi nu om denna är störd hos cancerpatienter, säger Maria Alvarado Kristensson.
Förhoppningen är att SADB i framtiden kan utnyttjas för att förebygga cancer eller vara till hjälp för bestämmande av lämplig behandlingsform. Dessutom kan SADB bli ett viktigt verktyg för läkemedelsföretag, som genom att reglera dess aktivitet, kommer att kunna utveckla potenta metoder för att bekämpa cancer.
Artikeln publicerades online i Nature Cell Biology 02 Augusti 2009; DOI-nummer 10.1038/ncb1921.
Länk : https://www.nature.com/ncb/journal/vaop/ncurrent/abs/ncb1921.html
Källa: Lunds universitet

Föregående

Common Diabetic Therapy Reduces Risk of Pancreatic Cancer

Allt fler svenskar dör av KOL

Nästa