Senaste kunskapen om fetmakirurgi i ny läkarutbildning

| |

Övervikt och fetma är ett svenskt folkhälsoproblem, och förekomsten har stadigt ökat i alla åldersgrupper bland vuxna. Idag är ungefär varannan svensk överviktig eller fet, och var sjunde svensk är fet. Nu släpper NetdoktorPro sin nya läkarutbildning om fetmakirurgi, Vad vet du om fetmakirurgi?
Professor Magnus Sundbom, överläkare, Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala som faktagranskat läkarutbildningen hoppas att utbildningen ska öka kunskapen kring fetmakirurgi, både vad gäller utredning inför operation och efterföljande uppföljning.
– Det är viktigt att öka medvetenheten om den här patientgruppen i primärvården. En fetmaoperation ger goda resultat för många, men alltför få patienter utvärderas för överviktsoperation, säger Magnus Sundbom.
Den dominerande operationsmetoden i Sverige är gastric bypass, men gastric sleeve har under de senare åren blivit allt vanligare.
Idag utförs strax under 7000 operationer per år av ett fyrtiotal kliniker i Sverige. Åtta av tio som opereras är kvinnor och tre procent av den vuxna befolkningen i Sverige har ett BMI över 35 och uppfyller indikationerna för fetmakirurgi.
– Förhoppningen med utbildningen är att fler överviktiga patienter ska få chansen att diskutera överviktsoperation. Målet med fetmakirurgi är inte primärt viktnedgång, utan det handlar om att kunna förhindra, lindra och i bästa fall bota fetmarelaterade sjukdomar, så som diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, cancer samt förbättra livskvaliteten på patienterna, säger Magnus Sundbom.
I läkarutbildningen Vadvetduomfetmakirurgi.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om fetmaoperationer hos läkarkåren samt annan sjukvårdspersonal. Utbildningen belyser bland annat indikationer och kontraindikationer för fetmakirurgi, checklista vid remittering från primärvården, operationsmetoder och mycket mer.
Om läkarutbildningen
Läkarutbildningen omfattar fem delar med tillhörande patientfall och tar cirka tio minuter att genomföra. Alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare. Utbildningen riktas främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet.
Innehållet i Vad vet du om fetmakirurgi är framtaget av NetdoktorPro och faktagranskat av professor Magnus Sundom, överläkare Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, med ovillkorat ekonomiskt stöd av Covidien Sverige AB. Copyright Netdoktor.se AB 2016.
Källa: Netdoktor

Föregående

​Allt fler kraftigt överviktiga kvinnor behöver hemrespirator

Den svenska barndiabetesvården har blivit mer jämlik

Nästa