Skapa ett konto och aktivera din prenumeration

Första gången du ska läsa en utgåva digitalt, behöver du aktivera din prenumeration för digital läsning.

Det gör du på webbsidan eller i appen du laddat ner till din enhet.

Detta görs enklast i följande steg:

 1. Klicka på LOGGA IN (i övre högra hörnet)
  alternativt
  – välj en av utgåvorna
  – klicka på Inställningar längst ner i högra hörnet, därefter Logga in (i mobilapp)
 2. Klicka på länken, Skapa konto, under logga-in-fälten.
 3. Skriv in den e-postadress som du önskar använda och ett lösenord (minst 6 tecken), klicka på Skapa konto.
 4. Ett aktiveringsmail har nu skickats till din uppgivna e-postadress (steg 3)
 5. Öppna din e-postklient och aktiveringsmailet från dietisten, klicka på Bekräfta konto.
 6. Kontot aktiveras. Nu ska du välja Koppla konto till prenumeration.
 7. I rutan för lägg till prenumeration skriver du ditt tidskriftsnummer och klickar på Registrera.
 8. Din prenumeration har nu lagts till ditt digitala konto – Klart!

Aktivering och prenumerationskoppling sker per automatik på webb-sidan. När du därefter ska läsa tidskriften första gången i mobilappen, så ska du logga in på ditt konto genom att uppge de kontouppgifter (e-postadress och lösenord) som du har skapat i steg 3).

Finns ingen prenumeration kopplat till din tidskrift, kan du snabbt och enkelt starta en prenumeration!

Läs vidare hur du kommer igång med mobilappen.