SOPHIA ska förbättra behandlingen och ändra synen på fetma

| |

Lunds universitets Diabetescentrum, LUDC, medverkar ett nytt IMI-projekt – SOPHIA – som ska bidra till en mer patientcentrerad vård av patienter med fetma, att ändra synen på fetma och hur den påverkar den drabbade individen socialt och medicinskt. Projektet ska klassificera markörer för fetmarelaterade följdsjukdomar och indikatorer som visar hur väl man svarar på en behandling.

Fetma är en kronisk sjukdom, inte något som människor väljer att leva med. Det är en sjukdom som drabbar cirka 150 miljoner människor i Europa och 650 miljoner människor över hela världen.

Fetma drabbar många människor i Sverige och på andra håll i världen, inklusive många barn. Tillståndet kan orsaka stor oro för personer som drabbas och leder ofta till andra sjukdomar såsom typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vårt arbete i SOPHIA syftar till att förbättra vår förståelse för de biologiska och miljömässiga faktorer som orsakar fetma och dess följdsjukdomar, säger professor Paul Franks, akademisk ledare för SOPHIA-projektet och vice-koordinator för LUDC.

SOPHIA (Stratification of Obese Phenotypes to Optimize Future Obesity Therapy) är ett EU-projekt som leds av Novo Nordisk har tilldelats 16 miljoner Euro från Innovative Medicines Initiative, IMI. Bakom satsningen står patientrepresentanter, akademi och industri i tolv länder som gått ihop för att tillsammans öka kunskapen och förståelsen för fetma och optimera framtida behandlingar.

Nästan hälften av vuxna med typ 1-diabetes och majoriteten av människor med typ 2-diabetes har övervikt eller fetma. Således kommer projektet också att undersöka hälsoresultat hos personer med fetma som har antingen diabetes typ 1 eller typ 2.

Projektet startar i juni 2020 och kommer att pågå till 31 maj 2025.

Länk till Novo Nordisk https://nordiclifescience.org/novo-nordisk-leads-international-obesity-project/

Källa: Lunds universitet

Föregående

Tarmmikrobiotan ger ledtrådar för diabetesbehandling

Sträng diet förklarar fetmakirurgins magi

Nästa