Startskott för uppdatering av nordiska näringsrekommendationer

| | ,

Snart sätter ett hundratal forskare tänderna i arbetet med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna. Aktuell forskning ska gås igenom och vägas ihop med befintlig kunskap, och det är ett mycket stort arbete.

– Det kommer ny forskning om mat och hälsa hela tiden och det är viktigare än någonsin att titta på det samlade underlaget, säger Hanna Eneroth, nutritionist på Livsmedelsverket och medlem i arbetsgruppen för NNR 2022
I de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt, och hur mycket av olika näringsämnen kroppen behöver. NNR har uppdaterats regelbundet sedan 1980. Senaste gången var 2012 och nu är det alltså dags igen.

Ett första steg är att identifiera vilka näringsämnen som ska studeras särskilt noga. Fram till 31 oktober 2019 går det att föreslå vilka ämnen som ska utvärderas i detalj. Alla kan lämna in förslag, men det krävs en motivering som baseras på relevans och vilka vetenskapliga data som finns.
– Vi tar in dessa synpunkter för att få ett så bra underlag som möjligt till revideringen, och för att göra det tydligare varför vissa frågeställningar prioriteras, säger Hanna Eneroth.

Öppenhet och vetenskaplighet

Ett hundratal forskare i de nordiska länderna ska alltså gå igenom aktuell forskning inom nutritionsområdet. Arbetet görs, på samma sätt som 2012, med stor öppenhet och det ska framgå tydligt hur slutsatser och resultat bygger på de vetenskapliga underlagen.
– Det är viktigt för förtroendet för våra näringsrekommendationer att man kan följa hur underlagen tagits fram, säger Hanna Eneroth.

Nordiskt samarbete

Arbetet bygger på att nordiska forskare engagerar sig som experter i projektet. På webbplatsen nedan finns all information om NNR och alla utlysningar för deltagande i projektet tillgänglig. Senare under hösten 2019 öppnar en intresseanmälan för forskare som vill bidra i arbetet.

FAKTA OM NNR

Vad: Vad används rekommendationerna till och vem riktar de sig till?
I NNR 2012 beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på både kort och lång sikt. Dessutom finns rekommendationer om hur mycket vi behöver röra på oss för att må bra, och hur mycket energi och näringsämnen vi behöver. Rekommendationerna används i första hand av personer som på olika sätt arbetar med mat och bra matvanor, bland annat som grund för kostråd, för att planera skolmat och som underlag för Nyckelhålsmärkningen. Rekommendationerna är också ett verktyg för att utvärdera gruppers eller befolkningens intag av olika näringsämnen.

Hur: I arbetet med rekommendationerna samlas underlaget för hur mycket vi behöver av olika näringsämnen och sambandet mellan matvanor och hälsa. Det görs genom sammanställningar av den vetenskapliga litteraturen, till exempel genom systematiska litteraturöversikter. Arbetet görs av forskare i de nordiska länderna. Arbetsgruppen för NNR tar sedan fram rekommendationer som baseras på experternas underlag. Även samband mellan matvanor och hållbarhet avseende på miljö kommer ingå i NNR 2022.Förslag till rekommendationer går också ut på remiss innan de beslutas.

När: Regelbundet sedan 1980. Senast 2012. Nya uppdateringen beräknas vara klar år 2022.

Föregående

Ny studie visar samband mellan glutenmängd och risk för celiaki

Klarare bild av hur blodsockernivå påverkar risker vid diabetes typ 1

Nästa