Stora brister i vård och rehabilitering efter stroke

| | ,

Den otydliga ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting gör att strokepatienter riskerar att bli utan stöd och hjälp. Omkring tio procent av kommunerna erbjuder inte alls rehabilitering trots laglig skyldighet. Det visar Socialstyrelsens nationella utvärdering.
Stroke är en av de stora folksjukdomarna och drabbar varje år omkring 30 000 svenskar. Det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och död. Stroke är en av de sjukdomar som kräver flest vårddagar med stora samhällskostnader som följd. Socialstyrelsen kom 2009 med nationella riktlinjer för att förbättra strokevården och i dag presenteras en utvärdering av hur dessa efterlevs. Insatserna går att jämföra ned på sjukhus- och kommunnivå i landet.- Bristerna är större än väntat. Detta är första gången vi gör en total utvärdering av strokevården. Vi vet att det finns en stor förbättringspotential och vi har tidigare sett goda resultat av liknande arbete för hjärtsjuka, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.
Samordning saknas
I mer än hälften av kommunerna saknas i praktiken samordning mellan kommuner och landsting för eftervården av strokepatienter.
– Det otydliga ansvaret gör det svårt för patienter och anhöriga att veta vem man ska vända sig till. Personalen vet inte alltid vem de har ansvar för. Samverkan är mycket viktigt och vi ser att där rutiner finns och följs når man klart bättre resultat med rehabiliteringen, säger Matilda Hansson, utredare vid Socialstyrelsen.
Stora skillnader i nedstämdhet
Kommunerna tillhandahåller i alltför låg omfattning kuratorer och psykologer, trots att nedstämdhet är vanligt efter en stroke.  Detta återspeglas i stora skillnader mellan kommunerna vad gäller andelen nedstämda patienter. Utöver detta finns i landstingen stora variationer i behandlingen med antidepressiva läkemedel.
Socialstyrelsens utvärdering innehåller också uppgifter om väntetider till akut vård för den som drabbas av en stroke.-Vi vill se kortare väntetider – både akut och i de fall patienten behöver operation på grund av en förträngning i halskärlen efter en liten stroke. På så sätt kan vi minska antalet dödsfall och förbättra livskvaliteten för dem som överlever, säger Socialstyrelsens utredare Björn Nilsson.
Endast hälften av landstingen klarar Socialstyrelsens mål att erbjuda operation inom 14 dagar för de patienter som drabbas av förträngning i halskärlen. I vissa landsting är väntetiden mer än den dubbla, omkring 30 dagar.
Föregående

Var fysisk med maten – och minska matsvinnet

Kontrollsticka i fickformat hjälp mot undernäring bland patienter

Nästa