Studie på vilda brunbjörnar ger insikter om människans tarmflora

| |

Brunbjörnens matvanor går från ett extremt energiintag under sommarhalvåret till noll energitillförsel i vinteridet. I en unik studie med vilda brunbjörnar kan svenska forskare visa att björnens kostvariation går hand i hand med dramatiska förändringar i djurets tarmflora – fynd som kan öka kunskapen om hur vår egen tarmflora påverkar vår ämnesomsättning.

Professor Fredrik Bäckhed och hans forskarkollegor har i flera uppmärksammade studier visat att ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar som diabetes, fetma och hjärt-kärlsjukdom har en direkt koppling till förändringar i bakteriefloran i våra tarmar.
I vad Fredrik Bäckhed själv beskriver som ”klassisk grundforskning” har han nu tillsammans med forskarkollegor kartlagt tarmflorans årsvariationer – hos sexton vilda brunbjörnar.

Initiativ från USÖ-forskare

Initiativet till forskningen kommer från Ole Fröbert, professor och kardiolog vid Universitetssjukhuset Örebro. Det var han som först uppmärksammade insikten om brunbjörnarnas kostvanor, som växlar från ett extremt energiintag under sommaren till att helt upphöra under vintern då björnen går i ide. Studier har nämligen visat att brunbjörnen är insulinkänslig på sommaren, medan den under vinter halvåret utvecklar insulinresistans – detta för att minska energiåtgången i kroppen och spara energi åt hjärnan.
I den aktuella studien, som engagerat forskare inom det Skandinaviska Björnprojektet samt från Örebro universitet och Duke University, visar att brunbjörnens tarmflora förändras kraftigt efter säsong.
– Under vintervilan ökar koncentrationen av flera speciella molekyler i björnens blod, en process som vi tror påverkas av förändringar i tarmfloran. När sommaren väl kommer äter den allätande björnen en väldigt blandad kost, och då ser vi att tarmfloran också är mer diversifierad, säger Fredrik Bäckhed.

Kan leda till nya behandlingar

Genom ett experiment där björnarnas tarmflora överfördes till bakteriefria möss kunde forskargruppen se att möss som fick björnens sommar-tarmflora ökade sin kapacitet att lagra fett.
– Särskilt intressant är att mössen blev fetare utan att utveckla insulinresistens, vilket inte heller björnarna gör under de feta sommarmånaderna, säger Bäckhed:
– Studien är klassisk grundforskning och det behövs fler studier för att nå fram till en praktisk tillämpning. Men björnstudien ger oss ny kunskap om hur tarmfloran påverkar vår ämnesomsättning, fynd som kanske i framtiden kan hjälpa oss att utveckla bakteriebaserade behandlingar.

Artikeln The gut microbiota modulates energy metabolism in the hibernating brown bear Ursus arctospubliceras online i tidskriften Cell Reports den 4 februari.
Läs mer om Skandinaviska Björnprojektet: https://bearproject.info/?lang=sv_se

Källa: Örebro universitet

Föregående

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

Ny forskning visar att tarmvred kan minskas efter överviktsoperation

Nästa