Dietistens roll

Kostens betydelse för hur vi mår har under de två senaste decennierna fått en allt större uppmärksamhet. Detta har lett till en stor efterfrågan på information, vilket i sin tur lett till att självutnämnda hälsoprofeter givits utrymme i massmedia och ibland har direkt skadlig information kommit att spridas. Parallellt med detta har mängder av livsmedel med förment hälsobringade effekter bokstavligen exploderat i våra matvarubutiker.

Många dietister arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Nutritionsbehandling innebär att individanpassa energi- och näringsintag så att behoven täcks med hänsyn till bland annat sjukdomstillstånd och funktionsnivå. Målsättningen är att minska risk för sjukdom och istället öka hälsa och livskvalitet.

Dietisten har som vetenskapligt skolad inom området kost och hälsa en uppgift att slå hål på myter som florerar i samhället och istället presentera fakta för såväl patienter som allmänhet. Tidskriften Dietisten har som sitt uppdrag att bistå dietisten i detta arbete genom att bl a publicera nya rön, aktuell fakta och referera till pågående debatter.