Två portioner grönsaker per dag skyddar äldre mot inflammation

| |

Endast två portioner grönsaker per dag kan minska risken för inflammation som slår till mot flera ställen i kroppen samtidigt. Frukt däremot verkar inte ha samma effekt. Det visar en ny avhandling om äldre från Örebro universitet.

I sin avhandling har nyligen disputerade Konstantinos-Georgios Papaioannou visat att nivåerna av den inflammatoriska markören interleukin-6 (IL-6) är betydligt lägre hos äldre som åt minst två portioner grönsaker dagligen jämfört med dem som äter mindre än så. Sambandet är oberoende av deltagarnas fysiska aktivitet, stillasittande, mängden kroppsfett eller mängden hälsosam mat de åt i övrigt.

– Det är i linje med tidigare forskning. Att vi har tagit hänsyn till mängden kroppsfett i vår studie stärker ytterligare våra resultat eftersom det finns ett samband mellan inflammatoriska markörer och mängden kroppsfett, säger Konstantinos-Georgios Papaioannou.

Det visade sig också att frukt inte har samma effekt som grönsaker på någon av de sex inflammatoriska biomarkörerna som ingick i studien.

Läs hela artikeln här.

Foto: Stock.Adobe.com

Föregående

Mycket salt i köpta färdigrätter och uteluncher

Ultraprocessad mat

Nästa