Typ 2-diabetes kan bli normaltillståndet om vi fortsätter leva som vi gör!

| |

Typ 2 diabetes, tidigare kallat åldersdiabetes, kan komma att bli normaltillståndet i stora delar av världen om vi fortsätter att leva som vi gör. Vi äter för mycket, motionerar för lite och blir tjockare med åren. Den 10 april samlas ledande internationella forskare på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm för att presentera nya rön inom området.
Med anledning av att Söderbergska Priset i medicin, en miljon kronor, i år tilldelas professor Leif Groop, Lunds universitet, för hans banbrytande insatser inom modern diabetesforskning, samlas ledande diabetesforskare för ett halvdagsseminarium den 10 april på Svenska Läkaresällskapet.
-“Om vi lever tillräckligt länge och dåligt kanske vi alla utvecklar diabetes typ 2”, säger Leif Groop. “Dagens levnadsförhållanden gör att en majoritet av befolkningen löper risk att insjukna i diabetes av typ två, eller åldersdiabetes”, fortsätter Leif Groop, som tack vare det Söderbergska priset får tillfälle att organisera mötet.
-”Mitt intresse för diabetes vaknade när jag som ung läkare arbetade i Närpes i västra Finland. Diabetesbehandlingen på den tiden var riktigt dålig och det väckte mitt intresse att ta reda på mer om genetiken bakom sjukdomen; man visste att ärftlighet spelade in men inte hur det hängde ihop”, säger Leif Groop.
Leif Groop har genom åren systematiskt byggt upp ett världsledande laboratorium inom genetik för typ 2-diabetes och har tack vare noggrann insamling och karaktärisering av ett av världens största familjematerial för typ 2-diabetes, Botniastudien. Han har också forskat mycket om just de olika formerna av sjukdomen. Leif Groop var först med att beskriva en blandform mellan typ 1- och typ 2-diabetes kallad LADA, och har bidragit till kunskaperna även om flera andra tidigare okända blandformer. Leif Groops forskning har varit tongivande för utvecklingen inom området och har haft avgörande betydelse för att visa på betydelsen av mitokondriell dysfunktion för uppkomst av sjukdomen. Leif Groop har betytt mycket för utvecklingen inom svensk diabetesforskning och genom åren skapat ett brett internationellt nätverk inom området.
Söderbergska priset, en miljon kronor, delas ut i anslutning till seminariet den 10 april på Svenska Läkaresällskapet.
Mer information om pristagaren, priset och seminariet
Professor Peter Friberg, 070-676 00 13, 031-342 15 96, prisjuryns ordförande.
FAKTA
600 000 personer har diabetes i Sverige och 350 miljoner människor i världen.
Typ 2-diabetes står för 90 procent av fallen.

 Källa: Svenska Läkarsällskapet
Föregående

Ny satsning på äldres hälsa i Tavelsjö

Förhöjda halter av riskprotein ökar risken att drabbas av diabetes

Nästa