Unga med diabetes typ 1 har kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtsvikt

| | ,

Yngre personer med typ 1 diabetes löper kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtsvikt. Det visar en ny studie av professor Annika Rosengren vid Sahlgrenska akademin, som publiceras i Lancet Diabetes & Endocrinology.
Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtats funktion är störd på ett sätt som ofta kräver sjukhusvård. Det drabbar nästan bara äldre personer – 95 procent av de drabbade är över 55 år – men förekommer i alla åldrar. Flera tusen svenskar under 55 år lever i dag med en hjärtsviktsdiagnos och har vårdats på sjukhus för detta.
Det är väl känt att diabetes ökar risken för hjärtsvikt men i princip har enbart personer med typ 2 diabetes studerats i relation till detta. Ofta har dessa personer redan andra riskfaktorer för hjärtsvikt, som fetma, ökat midjemått och högt blodtryck. Personer med diabetes typ 1 är däremot oftast normalviktiga och har normalt blodtryck. Inga studier har tidigare jämfört risken för hjärtsvikt vid typ 1 diabetes jämfört med risken för personer som inte har diabetes.
I en stor studie som utgår från Nationella Diabetesregistret och Sahlgrenska akademin har 33 402 individer med typ 1 diabetes och en genomsnittlig ålder av 35 år jämförts med 166 228 svenskar som inte hade diabetes typ 1.
Under uppföljningen på 8 år drabbades 1 062 av dem med diabetes (3,2 procent) av hjärtsvikt, jämfört med 1 325 kontrollpersoner (0,8 procent).
– Studien visade att typ 1 diabetes innebär en fyrfaldig ökning av risken att drabbas av hjärtsvikt, även om risken i absoluta tal fortfarande var låg bland dessa unga individer, säger Annika Rosengren, professor och forskare vid Sahlgrenska akademin.
Risken var lägst bland dem som hade välkontrollerad diabetes och bland dem som hade normal njurfunktion, men även bland dessa grupper var risken dubbelt så hög som för kontrollpersonerna. Risken ökade med sämre diabeteskontroll och sämre njurfunktion.
Studien, som enligt forskarna är den första i sitt slag i världen, bygger på data från Nationella Diabetesregistret samt uppgifter från Patientregistret.
Artikeln Long-term excess risk of heart failure in people with type 1 diabetes: a prospective case-control study publicerades i Lancet Diabetes & Endocrinology online den 18 september.
Länk till artikeln: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(15)00292-2/abstract
Källa: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Föregående

Säkrare vård och mer jämlik hälsa – om dietister inom MVC blir fler

Diabetesläkemedel kan minska matintaget

Nästa