Unik FaR-mottagning på Lycksele lasarett

| |

Den 1 februari öppnade länets första FaR-mottagning på Lycksele lasarett. Hit kan personalen vända  sig om de har en patient som behöver stöd för att komma igång när de fått fysisk aktivitet på recept, FaR.
– Man kan också vända sig hit om patienten har en komplex sjukdomsbild eller för uppföljning, berättar sjukgymnast Jennie Löfgren som nu jobbar som FaR-samordnare.
Om man behöver hjälp av Jennie tar man kontakt via interpost eller telefon. Mottagningen kan även fungera som länk mellan sluten- och öppenvården eftersom vissa patienter bor långt från lasarettet och uppföljningen sker på hälsocentralen.

I Västerbotten är det cirka 35 procent av befolkningen som inte rör sig tillräckligt. Rekommendationen är 150 minuter per vecka. För att fler ska bli mer aktiva får nu dem som ordinerats fysisk aktivitet på recept, FaR, ett särskilt stöd. Att den första FaR-mottagnigen öppnar i Lycksele beror på att de som behöver röra på sig mer i större utsträckning bor i inlandet och att det på grund av stora avstånd är svårt att veta vilka aktiviteter om finns.
– Jag kan hjälpa till att leta efter någon aktivitet som passar och även hjälpa till att skriva FaR-recepten, säger Jennie Löfgren.

Aktuella kliniker på lasarettet kommer att utse FaR-ombud som en länk mellan samordnaren och kliniken. Ombudet ska stödja kollegor vid förskrivning, se till att det finns recept och informera om bland annat journalanteckningar.
Den 20 februari utbildas personal inom både sluten- och öppenvård i FaR-metoden på Lycksele lasarett.

Fakta: Fysisk aktivitet på recept (FaR) används för att öka patientens fysiska aktivitet. All legitimerad personal med kunskap om metoden har förskrivningsrätt. Icke legitimerad personal kan delegeras uppgiften.

Källa: Västerbottens läns landsting

Föregående

Ny Uppsalaledd studie kartlägger D-vitaminbrist vid barncancer

Farligt bukfett kan motverkas med omättat fett

Nästa