Val av diet oviktig

| |

 
Ny koststudie: Val av diet oviktigt – minskat energiintag och kompetent rådgivning ger viktminskning Fler dietister behövs för att möta överviktigas individuella behov Idag publiceras en stor och välgjord studie i New England Journal of Medicine* som pekar mot att valet av diet har underordnad betydelse för att nå effekt i behandling av övervikt och fetma. Begränsat energiintag och mer motion, tillsammans med regelbundet stöd och rådgivning, har störst positiv inverkan på vikten.
I studien, som varade i två år, jämfördes olika koster med olika fördelning av fett, protein och kolhydrat. Hos de drygt 800 deltagarna var minskningen i vikt och midjemått densamma, oavsett diet. Det som har betydelse för viktminskningen är att minska kaloriintaget och öka förbrukningen, d v s motionera mer. – Detta är egentligen inte någon ny kunskap, menar Ingrid Larsson, legitimerad dietist och medicine doktor på Sahlgrenska universitetssjukhuset. För att gå ner i vikt måste man äta mindre och röra på sig mer. Resultaten visar också att stöd och rådgivning av kompetent personal är viktigt för den som vill gå ned i vikt. De deltagare som fick rådgivning – individuellt och i grupp – var mer framgångsrika i sin viktminskning än övriga. – Övervikt och fetma innebär ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Till den här patientgruppen är det extra viktigt med kompetent rådgivning av dietist, då kosten ska vara hälsomässigt optimal i ett långsiktigt perspektiv. * Referens: N Engl J Med 2009;360:859-73. 
Källa: Dietisternas Riksförbund

Föregående

Obesity During Pregnancy Associated With Increased Risk of Birth Defects

Hela artikeln om dieter i NEJM

Nästa