Varannan ”naturlig” bantningsprodukt innehåller läkemedel

| | ,

Bantningsprodukter marknadsförs ofta med beskrivningen om att de ska vara ”naturliga”. Nya analysresultat från Läkemedelsverket visar att läkemedelssubstanser som inte står med på förpackningen är vanligt förekommande i dessa produkter.
Läkemedelsverket har analyserat 43 produkter genom ett samarbete med Tullverket. Av dem betraktades 21 som läkemedel då de innehöll substanserna sibutramin, orlistat, sildenafil, fluoxetin och/eller yohimbin. I 18 av 21 produkter var innehållet av läkemedelsubstans inte deklarerat på förpackningen och ingen av produkterna i samarbetsprojektet är godkända läkemedel.
– Hela 19 av de analyserade produkterna innehöll sibutramin och tre av dem innehöll dubbelt så mycket sibutramin per doseringsenhet som de godkända läkemedlen gjorde vilket är skrämmande, säger Marie Kerttu, utredare Läkemedelsverket.
Sibutramin fanns tidigare i godkända läkemedel för behandling av fetma men drogs tillbaka 2010 eftersom det fanns risk för hjärtinfarkt och stroke. Substansen ansågs heller inte lämplig för patienter med psykisk sjukdom eftersom den påverkar signalsubstanser i hjärnan.
Svenska konsumenter tar en stor risk när de beställer dessa bantningsprodukter från osäkra webbplatser även om produkterna marknadsförs som naturliga och ofarliga för hälsan. Förutom biverkningsrisken ökar även risken för interaktioner med andra, godkända läkemedel som personen använder. Både biverkningar och interaktioner blir svåra att spåra eftersom substanserna inte finns deklarerade på bantningsprodukternas förpackningar.
För att kunna analysera innehållet i dessa bantningsprodukter och få en bild av vad de verkligen innehåller startade ett samarbete med Tullverket försommaren 2012. Arbetet var begränsat till postförsändelser som kom till Stockholm/Arlanda och som valdes ut från länder utanför EU av Tullverkets personal.
Läkemedelsverkets laboratorium har sedan analyserat produkterna. Urvalet av produkterna representerade därmed de produkter som svenska konsumenter faktiskt beställer från länder utanför EU.
– Vi ser dagligen bantningsprodukter vid våra kontroller i postflödet och det framgår inte alltid av förpackningen att den innehåller förbjudna substanser, säger Magnus Berzelius, gruppchef vid Tullverkets gränsskydd.
Läkemedelsverket och Tullverket vill uppmana till försiktighet vid inköp av ”naturliga” bantningsprodukter eftersom de kan innehålla odeklarerade läkemedelssubstanser.
Vid misstanke om att man fått biverkningar bör man kontakta sjukvården samt skicka in en biverkningsrapport till Läkemedelsverket.

Föregående

Förvånande och jobbigt att få celiaki upptäckt – men tacksamt att få veta

Hög stress på jobbet minskar fysisk aktivitet på fritiden

Nästa