Vårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar

| |

Många sjuksköterskor och läkare inom primärvården vill prata med patienterna om hälsosamma matvanor mer än vad de gör idag. Men det saknas framför allt tid och resurser. Det visar en ny undersökning.

Livsmedelsverket har med hjälp av TNS-SIFO undersökt hur primärvården arbetar med rådgivning kring matvanor. Resultatet visar att en stor majoritet av vårdpersonalen tycker att det är mycket viktigt att vården arbetar med rådgivning kring matvanor, 61 procent av läkarna och 92 procent av sjuksköterskorna. Även de flesta chefer, 76 procent, är av samma uppfattning.

Tidsbrist vanligt hinder

Vårdpersonalen inom primärvården säger att de i ganska stor utsträckning arbetar med rådgivning om matvanor utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, 44 procent av läkarna och 76 procent av sjuksköterskorna uppger att de gör det mycket eller ganska mycket. Men samtidigt säger omkring hälften av dem att de skulle vilja arbeta mer med det. De allra flesta menar att tidsbrist är det som hindrar dem från att prata mat med patienterna, 66 procent av sjuksköterskorna och 84 procent av läkarna.
– Det är mycket positivt att så många läkare och sjuksköterskor ser samtal om matvanor som viktigt i det sjukdomsförebyggande arbetet, och dessutom vill ägna mer tid åt det. Nu behöver vårdens beslutsfattare prioritera frågan och ge personalen förutsättningar. Att prata mat räddar liv, säger Anette Jansson, dietist på Livsmedelsverket.
Undersökningen visar att sjuksköterskor generellt tycks vara mer medvetna om matvanornas betydelse för hälsan. Medan både läkare och chefer tycker att det är viktigare att arbeta med rådgivning kring tobak, alkohol och fysisk aktivitet.
– Det är olyckligt att kunskapen inte är allmänt känd  om den effekt som bra matvanor har för att förebygga ohälsa. Att arbeta med  förändringsarbete kring matvanor kan få stor effekt både för individen och för folkhälsan.  Det gäller så klart att alltid utgå från individens vilja och förutsättningar. Men det är bra att tänka på att även små förändringar spelar roll, säger Anette Jansson.
Livsmedelsverket arbetar på uppdrag av regeringen med att sprida information om hälsosamma matvanor för att förebygga kroniska sjukdomar, till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården med särskilt fokus på primär- och närsjukvård. Livsmedelsverket har faktaunderlag, evidensbaserade kostråd och verktyg för samtalet, och har i samarbete med Socialstyrelsen utvecklat en webbutbildning för vårdpersonal om samtal om mat.

Källa. Livsmedelsverket

Föregående

Tarmbakterier kan spela roll vid Alzheimers sjukdom

Skolmatsalen som laborationssal

Nästa