Vegetarisk kost ska undersökas

| | ,

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka konsekvenser av olika grader av vegetarisk kost och ungdomars kunskap om mat och näring. Forskningsprojektet ska ske samverkan med universitet i Norge och Australien där liknande undersökningar ska genomföras.

– Oavsett om man är vegetarian eller blandkostare så är det viktigt av hälso- och miljömässiga skäl att äta en större andel vegetabilier. Men det gäller att övergå till ett näringsmässigt bra vegetabiliskt innehåll i kosten och för det krävs kunskaper om de kostval individen gör. Annars blir det inte hållbart på sikt, säger Christel Larsson, professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet.

I den svenska studien ska 240 unga personer (16 – 24 år), som i olika grad övergått till vegetarisk kost, delta. 60 ska vara veganer, 60 lakto-ovo vegetarianer, 60 avstå från rött kött och 60 vara köttätare. Forskarna ska dels undersöka näringsinnehållet i deras kost, dels undersöka deras kunskaper och attityder till vegetabilisk kost.

– Vi vill få fördjupad kunskap om en ny era av vegetarianism där människor över hela världen uppmanas äta vegetabiliskt i högre utsträckning och identifiera utmaningar avseende vegetabilisk kosthållning så att adekvata hälsofrämjande insatser för hållbara matvanor kan utformas. Skolan och lärosäten är till exempel viktiga arenor för att främja kunskap om kost och stödja hållbara matvanor. Förutsättningarna för detta ser olika ut i olika länder och jag tror det finns mycket att lära av varandra genom internationella samarbeten, säger Christel Larsson.

Projekt om vegetarianism

Projektet Konsekvenser för ungas kostintag och nutritionsstatus vid intag av vegetabilisk kost med olika strikthet har beviljats nära fem miljoner av Forte.
Projektledare är Christel Larsson, professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet.
Projektbidraget beviljades för åren 2022 – 2024.

Text: Carl-Magnus Höglund/Göteborgs universitet

Föregående

Vinnova satsar på precisionsmedicin för diabetes typ 1

Klimatförändringarna kan öka risken att bli sjuk av maten

Nästa