Viktigt med långsiktig uppföljning av bentäthet efter överviktsoperation

| | ,

Forskning inom Region Örebro län visar att livskvalitén på lång sikt ökar för de som opererats för sin övervikt. Studierna visar också hur viktigt det är att vården följer upp de patienterna under lång tid. ”Vi såg att bentätheten minskar efter en överviktsoperation. Att äta extra D-vitamin och kalk är ett sätt att bromsa minskningen av bentäthet”, säger forskaren Mustafa Raoof.

Han visar i sin avhandling att det finns flera anledningar att följa upp den här patientgruppen under lång tid. I en av sina studier följde han kvinnliga patienter under tio års tid. Det är den första studien i världen som under så lång tid undersöker bentäthet hos patienter som genomgått överviktskirurgi.

– Vi såg att det var en stor minskning av bentäthet i ryggraden och lårbenshalsen under de tio åren. Alla patienter behöver äta D-vitamin och kalk men det är speciellt viktigt för kvinnor efter deras menopaus då östrogenhormonerna sjunker, säger Mustafa Raoof, överläkare på kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och vid Lindesbergs lasarett samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Livskvalitén ökar efter operation

Övervikt är en komplex sjukdom. Mustafa visar i sin forskning vilka grupper som man behöver vara extra observant på när det handlar om förbättringar av livskvalitén.

– Vissa som opereras har en nedstämdhet innan operation. Det gäller att komma ihåg att vi behandlar övervikt men inte nedstämdhet. Därför är det viktigt med uppföljning av patienterna. Innan operationen ska patienterna informeras om fördelar och nackdelar med operationen så att patienterna har rimliga förväntningar på operationen, säger Mustafa.

Efter en operation går patienten ner mycket i vikt de två första åren. Sedan går de upp lite efter fem år och sen jämnar kurvan ut sig. Det finns en tendens till stigning de sista åren under en tioårsperiod efter operation.

– Det gäller att hålla sig till instruktionerna med rätt diet och fysisk aktivitet. Men det är fler faktorer som spelar in när det gäller patientens upplevelse av livskvalitet. Resultaten visar positivare resultat hos yngre patienter samt olika undergrupper. Det var män, patienter med tillfredsställande viktminskning, de som var fria från andra sjukdomar och de patienter som har ett jobb, avslutar han.

Fakta

  • Årligen opereras cirka 220 patienter för övervikt inom Region Örebro län. Det utförs operationer vid både Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro.
  • De första två åren efter operation följer patienterna ett uppföljningsprogram. Sen tar öppenvården hand om uppföljningarna.
  • Efter operation rekommenderas patientgruppen att äta D-vitamin och kalk samt järn, B12 på recept och multivitamin. Kvinnor i fertil ålder bör även äta folsyra.
    Efter menopaus sjunker östrogenhormonerna och det blir större risk för benskörhet. Den risken är ännu större efter överviktsoperation.

Foto: Forskaren Mustafa Raoof.
Fotograf: Elin Abelson

Källa: Universitetssjukhuset Örebro

Föregående

Glad midsommar med Dietistens hat trick

Ungdomar äter nyttigare i skolan än hemma

Nästa