Vissa personer med glutenintolerans bör eventuellt undvika havre

| |

Ny celiakiforskning visar att havre, tarmfloran och tunntarmsslemhinnans epitelceller är faktorer som bidrar till den kroniska tarmsjukdomen. En studie visar att havre orsakar en pågående inflammatorisk reaktion i tunntarmsslemhinnan hos en del celiakipatienter som redan äter glutenfri kost. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.
– Syftet med denna avhandling var att förstå reaktionen i tunntarmsslemhinnan vid uppkomsten av celiaki, inklusive tarmflorans inverkan på tunntarmväggens celler, och att undersöka effekten av havre i glutenfri kost hos barn med celiaki, säger Grzegorz Pietz, som är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi.

Kronisk tarmsjukdom orsakad av glutenintolerans

Celiaki är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn men kan också manifesteras i senare ålder. Sjukdomen orsakas av en intolerans till vissa glutenproteiner i vete och besläktade så kallade prolaminer som finns i råg och korn. Hos personer med celiaki ger gluten upphov till en inflammation i tunntarmens slemhinna. Långvarig inflammation i slemhinnan leder till nedbrytning av tarmluddet och ökar antalet immunförsvarsceller i tarmslemhinnan.
Uppkomstmekanismen bakom celiaki är förknippad med både genetiska- och omgivningsfaktorer. Stora delar av sjukdomsmekanismen är dock fortfarande okänd, men nästan alla patienter med celiaki bär på genetiska anlag. Exponering för gluten är en avgörande omgivningsfaktor för att insjukna i celiaki. Andra föreslagna omgivningsfaktorer är mängden och tidpunkten för glutenintroduktion, tidiga infektioner, samt en obalanserad tarmflora. Diffusa och väldigt varierande kliniska symptom gör att sjukdomen ofta förblir odiagnostiserad. I dagsläget finns endast en behandling, vilken är strikt glutenfri kost livet ut. Vid glutenfri kost försvinner tarmskadan och de kliniska symtomen.

Glutenintolerans och havre

Huruvida havre kan ingå i en glutenfri kost för patienter med celiaki har länge varit oklart. I en studie undersökte Grzegorz Pietz och forskarkollegorna på Enheten för immunologi immunförsvaret hos barn som ätit glutenfri kost med och utan havre. Resultaten visade att barn som åt glutenfri kost och havre hade pågående inflammation i tunntarmsslemhinnan, vilket inte var fallet hos barn som åt enbart glutenfri kost.
– Eftersom en glutenfri kost inte är optimal ur näringssynpunkt skulle det vara fördelaktigt att kunna kombinera den glutenfria kosten med havre. Men många av celiakipatienterna som åt havre hade kvarvarande tecken på pågående inflammation i epitelet. Havre verkar orsaka en pågående inflammatorisk reaktion i tunntarmsväggens slemhinna. Det kan vara så att havre inte borde ingå i en glutenfri kost för personer med celiaki, säger Grzegorz Pietz.
Samtidigt tonar Olof Sandström, en av landets ledande experter på celiaki, ned slutsatserna från den aktuella studien. Till Celiakiförbundet säger han bl a:
– Det finns flera tidigare studier som visar att ren havre är ett säkert livsmedel för personer med celiaki, det går inte att ge rådet att ta bort havre ur kosten utifrån den här studien.

I andra delstudier undersöktes hur tarmflorans olika bakterier påverkar epitelcellerna i tunntarmsväggen. Forskarna fann att tarmflorans olika bakterier kan både ha en skyddande och en skadlig effekt på epitelcellerna. Slutligen påvisade forskarna att epitelcellerna vara väldigt aktiva vid celiaki och verkar även själva bidra till den inflammatoriska processen i tunntarmsslemhinnan.

Källa: Umeå universitet

Föregående

Medfödd genmutation kan orsaka KOL

Säkrare sövning för överviktiga patienter

Nästa