WHO Collaborating Center for Migration and Health Data and Evidence vid Uppsala Universitet

| |

Lite information om WHO Collaborating Center for Migration and Health Data and Evidence vid Uppsala Universitet.

Internationell mödra- och barnhälsovård vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, har utsetts till WHO Collaborating Center för migration och hälsa – det första i Sverige och det tredje i världen inom samma kategori.

Det pågår ständigt stora flyktingströmmar över världen och just nu är de flestas blickar riktade mot Ukraina, där Rysslands krig orsakat de största flyktingströmmarna i Europa sedan andra världskriget. Hur ska beslutsfattare veta vad som är de bästa besluten för att stödja migranter och mottagande samhällen? Det är frågor som centret arbetar med.

Uppdraget innebär att centret ska ge  support och råd till WHO och WHO:s medlemsländer till exempel när det gäller forskning, design av utbildningar och bistår WHO i olika aktiviteter. De ska också samarbeta med andra institutioner och organisationer i världen, som arbetar inom området migration och hälsa.

Ansvarig forskare och föreståndare för det nya centret är Soorej Jose Puthoopparambil.

Vi vill utveckla centret till en plattform och kompetenscentrum för alla som vill samarbeta med oss och WHO för att främja flyktingar och migranters hälsa, säger Soorej Jose Puthoopparambil.

WHO hade ett pressmeddelande på sin hemsida i fredags inkl Rektors uttalande: https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/05/inauguration-of-the-who-collaborating-centre-on-migration-and-health-data-and-evidence

En uppföljande workshop hålls: WHO workshop om hälsa på förvar på tisdag och onsdag. Representanter från justitiedepartement och socialdepartement från 6 länder  + WHO+ UN Human Rights kommer.

Mer information om detta hittar du här: WHO guide on hälsa på förvar.

Från vänster:

 • Prof. Andreas Mårtensson, Dept. Of Women’s and Children’s health, Uppsala University
 • Soorej Jose Puthoopparambil, Head WHO Collaborating center
 • Prof Vytenis Andriukaitis, WHO Special Envoy for the European Region, former European Commissioner for Health and Food Safety, and former Minister of Health of Lithuania
 • Frank Laczko, Director, GMDAC, International organization for Migration (IOM)
 • Ylva Johansson, Commissioner for Home Affairs, European Commission
 • Anders Nordström, Ambassador for Global Health, UN Policy Department, Ministry of Foreign Affairs, Sweden
 • Karin Tegmark Wisell, Director General -Public Health Agency of Sweden
 • Thomas Lindén-Director, Department for Knowledge-Based Policy of Health Care, National Board of Health and Welfare
 • Prof Joakim Palme, Dept. of Government, Uppsala University
 • Rifat Hossain, WHO Health and Migration Programme
 • Prof IngerSundström Poromaa, Head of the department, Dept. Of Women’s and Children’s health, Uppsala University
 • Elisabeth Waagensen, Technical officer, WHO Regional office for Europe.
Föregående

Svenska Diabetesförbundet kommer till Järvaveckan 1-3 juni 2022

Myndigheter samverkar för hälsa i ett förändrat klimat

Nästa